2016

Nyhedsbrev November 2016

Kære Vinterbader
Siden sidste nyhedsbrev har vi fået rigtig mange nye medlemmer og vi vil derfor gerne fortælle lidt mere om, hvad der er sket siden sæson start i september.

Udvidet åbningstid i saunaen
Dette er bestyrelsens julegave til alle medlemmer af Hornbæk Vinterbadelaug – fremover holder vi åbent fra kl.6.30-21.30 dvs. at saunaen starter med at varme op fra kl.5.30 og varmer ned til kl.22.30.
Aase vil dog fortsat gøre rent tirsdag mellem 10.30 og 13.00 med opfølgning om fredagen – bare så I ved det.
Så tror vi, at vi har dækket alles behov – både dem, der bader før arbejdet kalder, dem, der gerne vil sove længe, dem, der gerne vil bade lige efter arbejdsophør og dem, der vil bade, når børnene er lagt og så alle de andre – RIGTIG GOD FORNØJELSE
Som en konsekvens af den udvidede åbningstid, må vi sige nej til at leje saunaen ud til medlemmer. Denne information er blevet ændret på hjemmesiden.

Byggearbejdsgruppe
Siden sidste generalforsamling har byggearbejdsgruppen arbejdet med ønsket om ombygning af badehus og ændring af badetrappe. Nedenfor er status på, hvor sagen står:
Det første punkt er en gentagelse fra sidste nyhedsbrev, idet der stadig går rygter om, at der vil komme dør og trappe direkte ud fra omklædningsrummet – det gør der ikke!

Vedrørende ændring af badetrappen med henblik på at etablere en udgang fra det eksisterende omklædningsrum direkte ud til vandet mod øst, har vi haft en drøftelse med Formand for Fonden Hornbæk Havn, Jørgen Haagen, som klart siger nej til et gennembrud af molen, idet det vil svække molen. Vi har så set på muligheden for at bygge en trappe op over molen, men vi vil både af æstetiske og praktiske grunde anse denne løsning for uhensigtsmæssig. På den baggrund arbejder vi ikke videre med dette ønske.

Vedrørende udvidelse af omklædningsfaciliteterne har Helsingør Kommune taget sagen af de aktive sager, da vi først skal søge Kystdirektoratet. Denne ansøgning er udarbejdet af Jørgen Haagen i samarbejde med byggearbejdsgruppen og sendt til Kystdirektoratet i slutningen af oktober. Vi afventer nu tilbagemelding fra direktoratet, som har en gennemsnitlig ventetid på behandling af sagerne på ca.20 uger. Vi rykker dem i januar.

Vi har, som nævnt i sidste nyhedsbrev, søgt Helsingør Kommune om tilskud. Vi har meget flot fået bevilliget kr.50.000,-fra Idrætsudvalget og Økonomiudvalget tilsammen.

Beslutning på generalforsamling
Når vi kender alle præmisser, vil vi forelægge projektet for medlemmerne på Vinterbadelaugets Generalforsamling i februar 2017, før vi sætter noget i gang. En eventuel byggefase vil først finde sted efter sæsonafslutningen i maj 2017. Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive udsendt i starten af 2017.

Sikkerhed
Sikkerheden ligger bestyrelsen meget på sinde og vi arbejder hele tiden med at forbedre denne. Nedenstående er dels en opdatering af sikkerhedstiltagene og dels en repetition af sikkerhedsrådene.

Førstehjælps kursus
Førstehjælps kursus bliver arrangeret søndag d.15.01.2017 kl.9.00 – invitation vil blive udsendt pr. mail med tilmelding.

Gummimåtter og selvlysende lister
Som vi lovede i sidste nyhedsbrev, er der nu kommet både gummimåtter på trappe og repos, selvlysende lister på det skrå stykke samt en kasse til badesko, så disse ikke flyver væk. Der er også kommet ny elastik til håndklæderne. Desuden er stolperne forneden ved trappen på vej sammen med en kasse til nøgler, så de ikke tabes i vandet.
OBS! Der har været ønske om gummimåtter på det skrå stykke mellem listerne. Det har vi undladt, da vi anser det for farligt, da det faktisk modvirker funktionen af listerne. Det bliver simpelthen glat!

Førstehjælpstaske og hjertestarter
Førstehjælpstaske er nu indkøbt og vil blive hængt op ved siden af sikkerhedsreb og spineboard. Der er ekstra plaster i den sorte kasse under bænken. Hjertestarteren ligger på hylden under trekant bordet.
Kit mod brandmænd ligger også i den sorte kasse og i førstehjælpskassen.

Telefon
Der ligge en nødtelefon på bordet, som altid skal være tilsluttet stikkontakten – den åbnes ved at skyde oversiden opad. Kan kun ringe 112.

Badesikkerhedsråd
På hjemmesiden www.vinterbadere.dk finder du rigtig mange gode oplysninger for vinterbadere.
Det vigtigst baderåd er, at man aldrig skal bade alene. I den forbindelse opfordrer vi til, at man altid har en mobiltelefon med sig.

De øvrige baderåd lyder således:
Før du går i vandet:
Tjek badeforhold og kend redningsudstyret
Pas på is på trappe og bro.
Sænk kroppen roligt i vandet.
Når du er i vandet:
Træk vejret roligt.
Hold dig tæt ved trappe eller opgang
Svøm aldrig under isen

Medlemstal
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at medlemsfremgangen fortsætter, så vi i dag er 279 aktive vinterbadere og 21 passive.

Løst og fast

Glemte sager
Vær opmærksom på at glemte sager lægges ud i hyndeboksen, som står til venstre for opgangen til badetrappen.

Husk at læse vores husorden – herunder at våde badesko og vådt badetøj ikke må bruges i saunaen.
Vi har etableret en stiv børsteanordning, så du kan børste dine sko af, inden du kommer ind i omklædningsrummet af hensyn til rengøring.

Hjertesuk
Vi har et ønske om:
At du altid vil huske at lukke vinduet i omklædningen, hvis det står åbent.
At du lukker døren til omklædningen ved at trække den helt til, så den siger klik.
At du undlader at åbne branddøren i saunaen overhovedet.

Alle 3 forhold har fundet sted i foråret. Det vil være ærgerligt, hvis der på grund af forglemmelser vil ske hærværk på vores dejlige ”diamant”.

Kalender

2016
Søndagsmorgenmad med brunch søndag 27.11.2016
Solhvervstræf med saltsnitter onsdag 21.12.2016
2017
Nytårskur søndag 08.01.2017
Generalforsamling med medlemsmøde lørdag 04.02.2017

Yderligere aktiviteter og tidspunkter kommer via mail.

Venlig hilsen med håb om en kold vinter.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

_________________________________________________________________________________________

januar 2016

i286260064306613817._szw1280h1280_

HVL – NYHEDSBREV – JANUAR 2016

Kære Vinterbader
Bestyrelsen ønsker alle et godt 2016 med dejligt koldt badevand og varm sauna.

Medlemstal
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at medlemsfremgangen fortsætter, så vi i dag er 193 aktive vinterbadere og 19 passive.

Udvidelse af saunaåbningstiderne
I december bad vi jer svare på en tilfredshedsundersøgelse af saunatiderne. 130 ud af 193 svarede på spørgsmålene. Der var generel stor tilfredshed med saunatiderne. Vi bad jer også forholde jer til, om I havde gode ideer til yderligere åbningstider.

På baggrund af jeres besvarelser har vi i bestyrelsen besluttet, at udvide saunaåbningstiderne fra 65½ time om ugen til 86 timer om ugen og kan derfor næsten opfylde alle ønsker. De nye tider vil blive vedhæftet sammen med dette nyhedsbrev. De nye tider vil starte pr.1. februar 2016.

Ligeledes var der mulighed for at komme med gode ideer, som vi selvfølgelig prøver at efterkomme. Derfor vil vi indkøbe et digitalt vandtermometer, som kan aflæses inde i badehuset, vi har desuden bedt vores tømrer om at sætte håndtag op henholdsvis til højre for branddøren og til venstre for saunadøren, så det er nemmere at komme op på de høje bænke og endelig har vi bedt vores tømrer om at sætte gule refleks-striber forrest på trappetrinene op til repos’en – men det har desværre endnu været for vådt til, at de har kunnet sidde fast, men der arbejdes videre med den gode ide.

Praktiske forhold
Fodtøj
Indtil nu har det været rimelig tørt i vejret, men alligevel vil vi henstille til, at man tager sine sko/støvler af på måtten indenfor døren og derefter bærer sko/støvler til de respektive bakker, der står under bænkene. Det vil være til glæde for os alle, at gulvet er så rent som det er muligt med mange brugere og samtidig lette rengøringen.
Badesko
Rigtig mange bruger badesko. Det vil være rigtig dejligt, hvis disse bliver tømt for vand udenfor badehuset og herefter anbragt på bakkerne under bænkene.
Nødtelefon
Det er en gammel telefon uden sim-kort, som kan anvendes i nødsituationer til at ringe 1-1-2. Man åbner telefonen ved at skyde det øverste lag opad.
Glemte sager
Uden for badehuset står der en kasse (beregnet til hynder), hvor glemte sager bliver lagt!

Sikkerhed
Bad aldrig alene.
Kend redningsudstyret – vi har en aftale om at låne livreddernes hjertestarter og spine-board. Sammen med spineboardet hænger der en livline, som man selv er ansvarlig for at tage med ud og ind. Den hægtes fast ved trappen via karabinhager.
På hjemmesiden www.vinterbadere.dk finder du rigtig mange gode oplysninger for vinterbadere.
Husk også at bruge vores hjemmeside, som løbende opdateres www.hornbaek-vinterbadelaug.dk
Endelig har vi vores facebookgruppe Hornbæk Vinterbadelaug.

Sponsorer
Som de fleste af jer har noteret jer er der blevet sat et gelænder op ved indgangsdøren til badehuset. Dette gelænder er blevet sponseret af Hornbæk Trælasthandel. Vi siger tak.
I forbindelse med vores Solhvervstræf sponserede Rema 1000 juleøllene. Også her siger vi tak.

Aktiviteter i sæson 2015/2016
2016
Generalforsamling                                                                                                           06.02.2016
Søndagsbrunch                                                                                                                  13.03.2016
Årsfest                                                                                                                                  30.04.2016

Til disse aktiviteter vil vi spørge medlemmerne om hjælp fra arrangement til arrangement. Meld jer gerne hvis I har lyst. Er der behov for andre aktiviteter, må I også meget gerne fortælle os om det.
Der vil blive sendt mail/sms ud til medlemmerne før hvert arrangement.

Fuldmånedatoer sæson 2015/2016, hvis nogen skulle have lyst
2016

24.01.2016
22.02.2016
23.03.2016
22.04.2016
21.05.2016
20.06.2016

Generalforsamling 2016
HUSK
Generalforsamling d.6. februar 2016 kl.11.00 i Sognehuset med efterfølgende medlemsmøde. Tilmelding senest d.1. februar 2016. Meddelelse herom er sendt ud til medlemmerne pr. mail.

 

På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug