2015

september 2015

Kære Vinterbader
Så er der kun en lille uge til badehuset bliver åbnet!

Det sker på lørdag d.3.oktober 2015 kl.9.00, hvor alle, der har lyst, inviteres til at være med til at hejse flaget, synge en sang samt få en ”lille en”. Herefter vil saunaen være åben for både nye som ”gamle” vinterbadere.

Medlemstal
I skrivende stund kender vi ikke vores aktuelle medlemstal, men vi kan konstatere, at der er kommet en del nye medlemmer, som vi herved byder hjertelig velkommen. Vi ved, at et par stykker har meldt sig ud, men det eksakte tal kender vi først, når alle betalinger er gået ind på vores konto.

Hvis der er nogle som har glemt at betale, beder vi om, at det gøres hurtigst muligt inden d.3.oktober. Meget gerne med tilmelding til betalingsservice.

Badesikkerhed
På hjemmesiden www.vinterbadere.dk finder du rigtig mange gode oplysninger for vinterbadere.

Blandt andet repeteres gode baderåd for vinterbadere.

Det vigtigst er, at man aldrig skal bade alene. Dette baderåd har fået en særlig aktualitet, idet et af vores medlemmer i dag faldt på badebroen og brækkede hoften. Kun fordi der var andre tilstede kunne hjælp tilkaldes. I den forbindelse opfordrer vi til, at man altid har en mobiltelefon med sig.

De øvrige baderåd lyder således:
Før du går i vandet:
Tjek badeforhold og kend redningsudstyret – vi har en aftale om at låne livreddernes hjertestarter og spine-board.
Pas på is på trappe og bro.
Sænk kroppen roligt i vandet.

Når du er i vandet:
Træk vejret roligt.
Hold dig tæt ved trappe eller opgang
Svøm aldrig under isen

Hjemmesiden
Husk at bruge vores hjemmeside, som løbende opdateres www.hornbaek-vinterbadelaug.dk

 

 

Aktiviteter i sæson 2015
Sæsonåbning                                                                                        03.10.2015
Søndagsmorgenmad                                                                           25.10.2015
Søndagsbrunch + besøg af vinterbadere fra Berlin og Nødebo         29.11.2015
Solhvervsaften                                                                                     21.12.2015

Til disse aktiviteter vil vi spørge medlemmerne om hjælp fra arrangement til arrangement. Meld jer gerne hvis I har lyst. Er der behov for andre aktiviteter, må I også meget gerne fortælle os om det.
Der vil blive sendt mail/sms ud til medlemmerne før hvert arrangement.

Fuldmånedatoer sæson 2015
02.07.2015
31.07.2015
29.08.2015
28.09.2015
27.10.2015
25.11.2015
25.12.2015

Udvidelse af saunaåbningstiderne
Vi er så glade for, at vi kan udvide saunaåbningstiderne fra 45,5 timer om ugen til 62,5 timer, så vi endnu engang vedhæfter saunaåbningstiderne ved dette nyhedsbrev for at være sikker på at alle har set det.

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god vinterbadesæson.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

juni 2015

HVL – NYHEDSBREV – JUNI 2015

Kære Vinterbader
Så er badehuset lukket ned for sommeren og sommerbadesæsonen godt i gang. Vi er en stor gruppe, der mødes hver fredag kl.07.30 og bader sammen, hvorefter vi spiser vores medbragte morgenmad. Alle er velkommen. Indtil nu har vi badet fra vores badetrappe og indtaget vores morgenmad i Bådeklubben, da vejret ikke har været med os.

Medlemstal
Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, at medlemsfremgangen fortsætter, så vi i dag er 175 aktive vinterbadere.

Aktiv sæson
Det har været en utrolig aktiv vinterbadesæson takket være vores aktivitetsudvalg, som nu er holdt op i forbindelse med årsfesten. Der har været udflugt til Kallis i Helsingborg, søndagsbrunch i efterår og forår, en superhyggelig dåb af 20 medlemmer samt en dejlig årsfest. Endnu engang tak til udvalget.
Derudover har bestyrelsen stået for sæsonstart, månedlige søndagsbadninger med morgenmad og nytårskur samt traktement ved generalforsamlingen.

Aktiviteter i sæson 2015/2016
2015
Grillarrangement                                                                                                              15.07.2015 eller 22.07.2015
Hestevognstur til Gurre Sø                                                                                           19.08.2015
Sæsonåbning                                                                                                                      03.10.2015
Søndagsmorgenmad                                                                                                       25.10.2015
Søndagsbrunch + besøg af vinterbadere fra Berlin og Nødebo                     29.11.2015

2016
Nytårskur                                                                                                                             10.01.2016
Generalforsamling                                                                                                           06.02.2016
Søndagsbrunch                                                                                                                  13.03.2016
Årsfest                                                                                                                                  30.04.2016

Til disse aktiviteter vil vi spørge medlemmerne om hjælp fra arrangement til arrangement. Meld jer gerne hvis I har lyst. Er der behov for andre aktiviteter, må I også meget gerne fortælle os om det.
Der vil blive sendt mail/sms ud til medlemmerne før hvert arrangement.

Store badedag
Fredag d.26.06.2015 inviterer Hornbæk Turistforening til, at Hornbæk endnu engang hopper i vandet. Vi mødes kl.15.00 på Hornbæk Strand ud for Sunspot. I området er der opsat en række boder med smagsprøver og forfriskninger. Her er det meningen, at vi vinterbadere kl.16.45 starter bade seancen med at synge Hornbæksangen. Kl.17.00 hopper vi i vandet.

 

Grillarrangement
I håb om at sommervejret snart kommer, vil vi igen i år afholde et grillarrangement på Hornbæk Havn. Her vil bestyrelsen sørge for engangsgrill og I medbringer selv mad og drikke til eget forbrug. Der vil som tidligere blive udsendt meddelelse via mail/sms, hvilken dag det bliver. Vi har sat 2 datoer af henholdsvis d.15.07.2015 og d.23.07.2015. Hvilken dag, det bliver, er helt afhængig af vejret. Men hvad enten det bliver den ene eller den anden dag, mødes vi på grillpladsen kl.17.30.

Uge 31
I uge 31 deltager repræsentanter for Hornbæk Vinterbadelaug med en seance lørdag eftermiddag d.1. august 2015. Nærmere herom senere.

Fuldmånedatoer sæson 2015/2016 hvis nogen skulle have lyst
2015
02.07.2015
31.07.2015
29.08.2015
28.09.2015
27.10.2015
25.11.2015
25.12.2015

2016
24.01.2016
22.02.2016
23.03.2016
22.04.2016
21.05.2016
20.06.2016

Kontingentopkrævning via betalingsservice
Fremover vil vi benytte betalingsservice til betaling af kontingent. Dette sker for at lette bestyrelsens arbejde med at indkræve medlemskontingenter. Husk i den forbindelse at sætte kryds i feltet ”tilmelding til betalingsservice”, når I modtager girokortet.

Udvidelse af saunaåbningstiderne
I løbet af december 2014 udsendte vi en mail, hvor vi bad jer evaluere åbningstiderne for at se, om de dækkede behovet. På baggrund af de indkomne besvarelser (ca.60 % af medlemmerne svarede) og på grund af det øgede medlemstal har vi besluttet at udvide saunaåbningstiden fra 45,5 timer om ugen til 62,5 timer.

Herefter vil vi i december 2015 bede jer om at reevaluere disse tider for at se om det er tilstrækkeligt eller om der er yderligere ønsker.

Se det vedhæftede skema.

Sæsonstart 2015/2016
Sæsonen 2015/2016 starter lørdag d.03. Oktober 2015

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og på gensyn i den kommende sæson.

På bestyrelsens vegne
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug