2014

december 2014

Kære Vinterbader Så er vinterbadesæsonen godt i gang. Det er med stor glæde, at vi kan fortælle om den store medlemsfremgang, så vi i dag har 151 medlemmer. Det er ligeledes dejligt med de mange positive tilbagemeldinger på de udvidede saunaåbningstider. Nu håber vi bare på tørt, klart og koldt vejr.

Evaluering af saunaåbningstiderne I løbet af december måned vil vi udsende en mail, hvor vi beder jer evaluere åbningstiderne for at se, om de dækker behovet. Vi henstiller til, at I alle svarer på mailen, så vi kan træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger

Sikkerhed Som I ved, har vi for nylig udsendt de nys udkomne badesikkerhedsråd, som vi hermed gentager, idet vi har fået en opfordring fra medlemmerne om at indskærpe det allervigtigste råd, nemlig, aldrig at bade alene.

Før du går i vandet

1. Bad aldrig alene

2. Tjek badeforhold og kend redningsudstyret

3. Pas på is på trappe og bro

4. Sænk kroppen roligt ned i vandet

Når du er i vandet

5. Træk vejret roligt

6. Hold øje med hinanden

7. Hold dig tæt ved trappe eller opgang

8. Svøm aldrig under is

Sikkerhedsline Derudover er vi blevet gjort opmærksom på, at vi mangler en sikkerhedsline. Den har vi faktisk hele tiden haft. Den har ligget i kassen udenfor. Men nu vil vi sætte karabinhager på linen, så den nemt kan hægtes fast på trappen. Linen vil fremover hænge bag døren i omklædningsrummet. På grund af vind og vejr kan linen ikke hænge fast udenfor ved trappen, så det er den, der bruger linen, som må tage den med ud og er ansvarlig for at hænge den på plads igen.

Redningskrans Vi har rettet henvendelse til Tryg m.h.p. at få en redningskrans til at hænge op på reposen ved badetrappen

Førstehjælpskurser Vi arbejder også stadig på at få etableret to førstehjælpskurser i løbet af vinteren.

Praktiske forhold Fodtøj Indtil nu har det været rimelig tørt i vejret, men alligevel vil vi henstille til, at man tager sine sko/støvler af på måtten foran døren og derefter bærer sko/støvler til de respektive bakker, der står under bænkene. Det vil være til glæde for os alle, at gulvet er så rent som det er muligt med mange brugere. Badesko Rigtig mange bruger badesko. Det vil være rigtig dejligt, hvis disse bliver tømt for vand udenfor badehuset og herefter anbragt på bakkerne under bænkene.

Nødtelefon Dette er en gammel telefon uden sim-kort, som kan anvendes i nødsituationer til at ringe 1-1-2. Man åbner telefonen ved at skyde det øverste lag opad.

Brandmænd Der står en lille plastikboks under hylden med skrabere m.m. Nogle har også efterlyst eddike. Der findes en flaske eddike i den sorte plastikkasse under bænken ind mod saunaen.

Glemte sager Uden for badehuset står der en kasse (beregnet til hynder), hvor glemte sager bliver lagt.

Gusaftener Hornbæk Vinterbadelaugs bestyrelse har besluttet ikke at arrangere gus-arrangementer i saunaen.

Fuldmånedatoer 2015

04.01. kl.23.53

0302. kl.18.09

05.03. kl.13.06

04.04. kl.08.06

03.05. kl.23.43

02.06 kl.12.21

Aktivitetskalender for 2014/ 2015

Mandag d.22. december – kl.20.00 – fuldmånebadning, hvor vi fejrer solhverv

Onsdag d.24. december – kl.07.30 – vi ønsker hinanden god jul ved badehuset

Søndag d. 11.januar – kl.14.00 – nytårskur

Lørdag d.31. januar – kl.11.00 – generalforsamling med medlemsmøde

Søndag d.22. februar – kl.09.00 – søndagsbadning med brunch

Søndag, den 22. marts – kl. 08.30 søndagsbadning med dåb

Lørdag d.25. april – kl.18.00 – afslutningsfest

Der vil blive rundsendt mail/sms før det enkelte arrangement.

Vi ønsker jer en god jul og et godt nytår

På bestyrelsens vegne Kirsten Storminger Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

september 2014

NYHEDSBREV 07. september 2014

 

Kære Vinterbader
Så er vandtemperaturen på vej ned og vi tror, at alle glæder sig til den kommende sæson, hvor vi igen skal nyde vores dejlige badehus og det skønne kolde vand. Vi udsender dette nyhedsbrev som en orientering inden sæsonstart.

Sæsonstart
Vinterbadesæsonen starter ifølge vores vedtægter den første lørdag i oktober. Det er i år d.4. oktober 2014, hvor vi mødes kl.09.00 på stranden ud for ”Sunspot”. Herfra løber vi i samlet flok i vandet. Bagefter går vi ud til vores badehus, hvor den nye flagstang tages i brug og der bliver serveret en ”lille” én. Herefter er saunaen åben for de, som ønsker at bruge denne. I vil møde badehuset rengjort og nymalet sponseret af Bøje Larsens ”Maler- og Boligservice”.

Varsling om kontingentopkrævning
Som alle ved har badehuset været aflukket fra 1. maj og åbner igen d. 4. oktober. Samtidig med sæsonstart ønsker vi, at alle har betalt kontingent for den nye sæson, så aktive vinterbadere igen kan få badehusnøglen aktiveret. Vi vil ca. 3 uger før åbningen udsende kontingentopkrævning, som vi beder jer betale senest d.30. september. Vi udsender mail / brev herom, så den enkelte af jer ved, hvad der skal betales.

Brug af badehuset i sommerperioden
Bestyrelsen er opmærksom på ønsket fra flere medlemmer om benyttelse af badehuset til omklædning hele sommeren eller i det mindste i september måned. Vi vil til den kommende generalforsamling komme med et forslag til den fremtidige brug af badehuset i sommerperioden.

Udvidelse af åbningstiderne
Fra sæsonstarten vil åbningstiden i saunaen være udvidet med 30 % fra 20 timer om ugen til 30 timer.
Se vedhæftede tidsskema.

Gæsteordning
Der har været nogen usikkerhed om, hvordan gæsteordningen er. Det er forståeligt, idet vi i bestyrelsen er usikre på, dels hvor ofte og hvor mange gæster, der kommer. Men lad os slå fast, at gæster selvfølgelig er velkomne – et par stykker ad gangen.

I den kommende sæson vil vi indkøbe en stor gæstekalender med den begrundelse, at vi ønsker at få et overblik over omfanget af gæstebesøg. Vi vil bede jer skrive jeres medlemsnavn og gæstenavn/-navne i kalenderen samt betale kr.30,- pr. gæst.

Gæstenøgler
Vi har haft en forespørgsel på, hvad man gør, hvis man kun ønsker et midlertidigt medlemskab af Hornbæk Vinterbadelaug. På den baggrund har vi besluttet, at et midlertidigt medlemskab koster kr.100,- pr. uge, hvilket giver adgang til badehuset og brug af saunaen i ubegrænset tid i den aktuelle uge.

 

Aktivitetskalender for efteråret 2014
Lørdag d. 4. oktober – kl.09.00 – sæsonstart – se ovenover
Søndag d. 26. oktober – kl.09.00 – fælles morgenmad efter badet
Tirsdag d. 25. november – kl. 17.00 – afgang fra færgelejet i Helsingør – tur til Kallis i Helsingborg
Søndag d.30. november – kl.09.00 – fælles morgenmad efter badet
Mandag d.22. december – kl.20.00 – fuldmånebadning, hvor vi fejrer solhverv.
Onsdag d.24. december – kl.07.30 – vi ønsker hinanden god jul ved badehuset

Andre vigtige datoer til kalenderen 2015
Søndag d. 11.januar – kl.14.00 – nytårskur med dåb
Lørdag d.31. januar – kl.11.00 – generalforsamling
Lørdag d.25. april – kl.18.00 – afslutningsfest

Der vil blive rundsendt mail/sms før det enkelte arrangement.

 

Hornbæk Vinterbadelaugs aktivitetsudvalg, som de sidste 2 år har stået for badelaugets mange aktiviteter:

 

 

Fra venstre mod højre:
Jette Christiansen, Gert Christiansen, Jonni Sørensen og Eva Hansen

 

Hornbæk Vinterbadelaugs bestyrelse

 

 

Fra venstre mod højre:
Karin Lentz (kasserer og ansvarlig for medlemsregistrering), Lis Svenning Hansen (næstformand og ansvarlig for hjemmesiden), Aase Kjær (formand), Bøje Larsen (bestyrelsesmedlem og ansvarlig for badehuset), Ole Søndergård (suppleant) og Kirsten Storminger (sekretær).

 

 

På bestyrelsens vegne

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug