Ekstraordinær 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Hornbæk Vinterbadelaug,

lørdag den 21. september 2013, kl. 11.00.

 

Tilstede var 30 medlemmer ud af 101 medlemmer (heraf 20 passive).

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetæller
 3. Kontingent for sæson 2013-2014
 4. Nøglegebyr
 5. Husorden
 6. Orientering om bygningen af Badehuset
 7. Evt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Jørgen Haagen blev valgt som dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

 

Ad. 2. Valg af referent og stemmetæller

Helene Knudsen blev valgt som referent.

Gert Christiansen blev valgt som stemmetæller.

 

Ad 3. Kontingent for sæson 2013-2014

Næstformand Mette Bjørn gennemgik det fremsendte driftsbudget for sæson 2013-2014. Driftsbudgettet giver p.t. mulighed for, at saunaen er åben 20 timer om ugen – ved et medlemstal på 75 personer og et kontingent på 600 kr.

Kontingent og antallet af åbningstimer hænger nøje sammen.

Kontingentforhøjelse:

Bestyrelsens forslag til en kontingentforhøjelse fra kr. 300 til kr. 600 blev enstemmigt vedtaget.

Åbningstider:

Mette gennemgik de af bestyrelsen foreslåede sauna-åbningstider, som er foreslået i.h.t. medlemmernes besvarelse af de udsendte spørgeskemaer om samme.

Efter en god debat og afstemning blev følgende åbningstider vedtaget:

 1. Mandag, onsdag og fredag er saunaen varm fra kl. 7.00-9.00 (18 stemte for, 2 imod, resten undlod at stemme).
 2. Tirsdag og torsdag er saunaen varm fra kl. 17.00-19.00 – ingen afstemning, alle enige.
 3. Lørdag og søndag er saunaen varm fra kl. 7.30-10.30  (20 stemte for, 0 stemte imod, resten undlod at stemme)  – derudover er saunaen varm fra kl. 17.00-19.00 – ingen afstemning – alle enige.

De ovennævnte åbningstider er gældende fra sæsonstart 5. oktober til og med december. Primo januar 2014 evalueres åbningstiderne i.h.t. registreret brug og økonomi – idet medlemmerne skal registrere, når de bruger saunaen – en kalender med dato og tidspunkter ligger i omklædningen til brug for dette – og det anslåede el-forbrug aflæses ligeledes. Giver denne evaluering mulighed for ændring i resten af sæsonen, tages dette selvfølgeligt op til positiv overvejelse.

Under dette punkt var der forslag fremme om en kontingentnedsættelse, hvis man kun brugte omklædningsrummet – og altså ikke benyttede saunaen. Forslaget blev taget af bordet, idet det blev fastslået, at aktivt medlemskab gav adgang til omklædning plus sauna.

 

Et forslag om nedsættelse af kontingent for familiemedlemskab blev ligeledes taget af bordet.

 

Endelig blev gæstebesøg diskuteret. Resultatet blev, at gæster er velkomne sammen med et medlem. Medlemmet har ansvar for, at gæsten overholder Badehusets Husorden, at gæsten registreres og der lægges kr. 20 i ”sparegrisen”. Gæsten skal være over 18 år.

 

Ad 4. Nøglegebyr

Det foreslåede ”nøgle” = brik-gebyr (gennemgået af Mette) på kr. 150 blev vedtaget – det refunderes ikke ved udmeldelse – og måtte en brik bortkomme koster en ny brik  kr. 150.

 

Ad 5. Husorden

Husordenen blev gennemgået af Karin Lentz – og vedtaget. Endelig Husorden vedlægges.

Ad 6. Orientering om bygningen af Badehuset

Dette punkt blev h.h.v. gennemgået af formand, Aase Kjær og Mette.

Aase gennemgik forløbet fra igangsættelsen af Badehuset til det færdige resultat.

Mette gennemgik den økonomiske del. Hvad kostede huset, hvor fik vi pengene fra/vores fondssøgninger m.m. (jf. den fremsendte finansieringsoversigt).

 

Ad. 7. Evt.

2 punkter blev omtalt:

 1. Betaling af den forhøjede kontingent. I den kommende uge vil den ekstra betaling blive opkrævet, herunder betaling af brik/nøgle-gebyret.
 2. Udlevering af brikken.  Brikken kan – efter modtagelse af ovennævnte betaling -afhentes hos:

Kirsten Storminger, Vestre Stejlebakke 1, Hornbæk,

lørdag den 28. ds. kl. 10.00-14.00 eller

torsdag den 3. oktober kl. 19.00-22.00.

 

 

Jørgen Haagen erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.

 

 

Helene Knudsen

22. september 2013