2013

Formandens beretning

 

Hornbæk Vinterbadelaug
Beretning Sæson 2012 – 2013

Del 1

Vores sæson startede kold – rigtig, rigtig kold. Vi måtte for første gang i vinterbadelaugets historie ud og hugge hul i isen for at få vores daglige morgenbad.

Mikael havde det store overblik.  Overhugger Poul Erik fjernede isklumperne, så vi fik dannet et badekar fyldt med grødis. Gert mente som vanligt, at når vi nu var kommet, så kunne vi lige så godt hoppe i! Hoppe og hoppe!! Vi lagde os i isen, rullede lidt rundt og fotograf Jonni fik endelig sin side 9 pige ved Mettes indtagende plads i badekarret.

Det var et morgenbad, vi aldrig glemmer, og det resulterede da også i, at vi fik vores første sang, forfattet af Lis og undertegnede.

D. 25. marts 2012 havde vi inviteret Nødebo Vikingerne til vores søndagsbadning med efterfølgende morgenmad. De to badelaug, som begge er startet i 2010 med ca. samme medlemstal, gav udtryk for at det kunne være sjovt at fortsætte som venskabsforeninger, så vi kunne udveksle erfaringer med at bade i henholdsvis søvand og saltvand. Ved samme event blev vores nye sang afprøvet til stor glæde for os som for vore gæster.

D. 21. april 2012 deltog vinterbadelauget med en stand på HIF’s foreningsdag. Vi havde gjort meget ud af det med slideshow om foreningen og en folder til uddeling til potentielle vinterbadere. En zinkbalje med alt fra strand og hav inklusiv isklumper, pingviner og store runde badedamer skulle vække folks interesse. Nye medlemmer var der desværre ingen af. Til gengæld fik vi et indblik i de andre foreningers arbejde m.m. På mange måder en givtig dag.

9 af badelaugets medlemmer deltog på affaldsdagen d. 23. april 2012. Jeg synes det er fint, at vi møder op til diverse tiltag for by og havn. På havnen mødte vi også talstærkt op, da der skulle renses for tang og andet efter en kolossal storm. Det blev bemærket, at vi var der, og det er godt.

Vores første del af sæsonen sluttede med søndagshygge og enighed om at ses sommeren over hver fredag kl.7.30. Den fælles fredagsbadning blev flyttet fra vores badetrappe til de steder, vi hver især ynder at bade fra om sommeren. Det var utrolig hyggeligt at mødes i så forskellige rammer fra Sandagerhusvej i øst til 3. Tangvej i vest. Hvert sted nød vi efter badet vores morgenmad og en ”lille en” sammen med hunde, børn og børnebørn i alle aldre. Jeg tror, at jeg på alles vegne kan sige, at vi føler os meget privilegerede over at høre hjemme ved Hornbæk-havets bred.

D. 18. juli 2012 havde vi traditionen tro solnedgangsbadning med fælles grillspisning ved strandlegepladsen ved havnen. Det blev en stor succes med 30 deltagere. Luften var 29 og vandet 19. Det var en fantastisk aften med havnen oplyst af den smukkeste solnedgang. Det blev ud på de ”små” timer, før vi ”fandt” hjem.

D. 6. oktober startede anden del af sæsonen. Det var ren vinterbadning med en luft på 16 grader og vand på 11 grader, en søndagsseance, der sluttede med vores fælles klubsang og aftale om at mødes fast kl.8.00 vinteren igennem – da man jo helst ikke må bade alene.

D. 28. september 2012 deltog vi i kulturnatten med en fuldmånebadning med en lille skarp i præmie til dem, der tog en dukkert. Vi havde oplyst broen ud til vores badetrappe med lys og fakler og havde besøg af nogle enkelte potentielle medlemmer. Et nyt medlem fik sin første fuldmånebadning og mødte den ”seje kerne” i lauget. Havnen har svært ved at trække folk væk fra bymidten på Kulturnatten, så det er lidt op ad bakke at arrangere noget.

Den sidste søndag i oktober drog Lis og jeg til indvielse af Snekkersten Badelaugs nye badehus. Vi medbragte en gave i form af en flaske ”aqua vitæ” og som formand holdt jeg en lille lykønskningstale. Det var et vidunderligt hus, de havde fået – alt udført i de skønneste materialer og en superdejlig sauna med udsigt, så man kunne se vidt ud over sundet og samtidig holde øje med de andre badere.

MEN vores badehus kommer til at ligge endnu bedre med direkte adgang fra trappe til hus.

Fuldmånebadninger har vi haft sæsonen igennem, men desværre har det ofte været nødvendigt at aflyse på grund af vejret. Vi bestræber os for at gennemføre, men håber også at det bliver lettere, når vi får vores ”badehus”.

Ved næstsidste søndagsbadning blev endnu en sang søsat. Denne gang forfattet af Gert. Den illustrerer på bedste vis vores vedvarende problem: FOR LIDT VAND. Tilsanding af havnen er jo et stadigt vilkår, som koster mange penge og giver mange problemer.

I forårets første måneder fik vi på havnens foranledning gravet et hul til højre for trappen i forbindelse med sandgravning generelt. Det var en vidunderlig følelse at kunne tage svømmetag, og vi vil gerne sige havnen tak.

Vi har fået forbedret vores badetrappe med ekstra trin og 2 ekstra stænger ved de yderste trin. Det skulle gøre det lettere at komme op af vandet og samtidig stabilisere gelænderet. I starten på vores sæson fik vi undersøgt, hvad det ville koste at få beklædt kæderne, da nogle medlemmer havde ytret ønske om dette, idet der dannes is på kæderne, og det derved er ubehageligt at holde på dem. Det viste sig at være for dyrt for vores økonomi p.t., og vi synes, at problemet er til at leve med.

Vi prøver at spare, hvor vi kan, da byggeriet af vores badehus har første prioritet og det koster jo. Bestyrelsens julefrokost foregik således i privat regi og med medbragt mad og drikke. Det synes jeg, som formand, er flot i betragtning af alt det arbejde, der ydes.

Skagen Vinterbaderfestival – en årlig tilbagevendende begivenhed – havde i år deltagelse af 9 medlemmer fra Hornbæk Vinterbadelaug. En festlig sammenkomst for vinterbadere ud over det ganske land – i 2013 fra d.25-27. januar. Ligger altid den sidste weekend i januar.

Sæsonen sluttede med en nytårskur med 35 tilmeldte, hvoraf mange mødte op iført fantasifulde hoved-beklædninger. Badelauget var vært i Bådeklubben, propperne sprang og snakken gik på livet løs. Vores sidste skud på stammen af sange fik ved den lejlighed sin dåb, forfattet af Mikael Schjørring med ”bar røv”. Vi ender med en helt lille sangbog.

Som start så slutning – vinteren kom med is, stærk frost og vind fra øst.

Essensen af vores vinterbadning er den ukuelighed og til manges undren glæde over de udfordringer, en vintermorgen ved havet kan give. I slud, sne, regn, storm og stiv frost med ”døde fingre” og ikke-eksisterende tæer. Vi kommer morgen efter morgen. Måske ligger man et splitsekund og tænker ska’ jeg? Det er mørkt og det er hundekoldt ……… selvfølgelig skal jeg ned på molen til morgendagens første akt, vågne i det mørke vand til lyden af kirkeklokker og Peters kolde hyl.

Når vi myldrer hjem hver til sin dag, er byen ved at vågne, der er lys i vinduerne og gaderne lever på ny. Som Dan Turell skriver ”Jeg holder af hverdagen”. Som vinterbader i Hornbæks laug kommer man til at holde af hver dag med sådanne medlemmer……….

Del 2

Vores medlemskab af Hornbæk Idrætsforening. Om det er der kun godt at sige. At få HIF-bladet som talerør har været alt afgørende for vores forening.

Mange nye medlemmer har læst eller hørt fra andre, som får bladet, om vores arrangementer, sociale samvær og ikke mindst om forløbet vedrørende vores arbejde med at få bygget et hus med sauna. Vi kan vise os i ord og billeder på fineste vis både for medlemmer og potentielle medlemmer.

Derudover har jeg som formand på hovedbestyrelsesmøderne fået inspiration og information om foreningsliv, hvilket jo er vigtigt for en ny lille forening; endnu noget som har glædet og overrasket mig: du er vigtig som forening – stor som lille……….

Dette bringer mig videre til anden del af min beretning, for der er jo andet end det sociale samvær.

Det meste af bestyrelsens sæson er gået med arbejdet omkring badehuset.

Foto 1 – Oversigtstegning af Hornbæk Havn
Året startede med en gennemgang af pontonmuligheder.
Mette gennemgik budgettet for drift af en sådan ponton. Det ville ganske enkelt blive for dyrt med optagning og nedsætning af pontonen, ligesom det også viste sig umuligt med sommeropbevaring – vi undersøgte mulighederne både i Hornbæk, i Gilleleje og i Helsingør – alle gav afslag.

Foto 2 – Første tegning af badehus
På den baggrund bad vi arkitekt Jørgen Grumstrup fra Tegnestuen Hornbæk om at lave en tegning af et badehus. Videre indhentede vi tilbud fra Nordsjællands Erhvervsskoles tømrerafdeling. Vi udarbejdede et budget af byggeriet, udarbejdede en projektbeskrivelse med formål, målgruppe og medlemsfremgang ved forbedrede faciliteter, som et badehus med sauna ville være.

Vi havde derefter møde med Formanden for Hornbæk Havn, Jørgen Haagen Nielsen, som var positiv og indvilligede i at give os en støtteskrivelse for vores byggeri, men som samtidig bad os ændre lidt på størrelsesforholdet på huset.

Grundlaget for det videre forløb var lokalplanen, hvor en henvendelse til Helsingør Kommune bekræftede de rygter, vi havde hørt, om at en bygning på 4×6 meter med sauna var indregnet i lokalplanen. Lokalplanen forventedes færdig i eftersommeren 2012. Derefter skulle den i de politiske udvalg og endelig i høring, men vi kunne sagtens gå i gang med at rejse finansieringen.

Derefter udarbejdede vi en fondsoversigt, fordelte relevante fonde til bestyrelsesmedlemmerne og ansøgninger blev herefter løbende sendt.

Foto 3 – Anden tegning af badehus
En ny tegning over huset blev udarbejdet af arkitekterne Jørgen og Louise Grumstrup fra Tegnestuen Hornbæk. Ved et møde sagde Jørgen Haagen god for huset med hensyn til størrelse m.m. På den baggrund kunne vi gå videre.

Næste punkt var ansøgning af byggetilladelse i Helsingør Kommune. Denne skulle dog først godkendes af Naturstyrelsen. Vi fik hurtigt en godkendelse og sendte ansøgningen videre til Helsingør Kommunens Center for Teknik og Miljø.

I november måned besluttede bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, der består af følgende: Jørgen Haagen Nielsen og Michael Fritzen fra Havnes bestyrelse, arkitekt Jørgen Grumstrup, Peter Storminger, vinterbader samt Aase Kjær, Mette Bjørn og Kirsten Storminger fra Badelaugets bestyrelse. Arbejdsgruppen har forpligtet sig til at orientere den øvrige bestyrelse via dagsorden og referat. Første møde afholdes d.28. januar 2013.

Lokalplanen blev vedtaget kort før jul uden indsigelser til vores projekt. Efterfølgende har vi indhentet tilbud fra lokal tømrer og har på den baggrund i samråd med Jørgen Grumstrup besluttet, at lave en indbudt licitation. Til denne licitation udarbejder Jørgen Grumstrup det nødvendige materiale ligesom han vil være behjælpelig med at lave en entreprisekontrakt med det firma, som vi udvælger til at stå for byggeriet.

Foto 4 – Nye tegninger og handicapforhold
I skrivende stund venter vi stadig på byggetilladelsen, idet der har været nogle spørgsmål til vores ansøgning blandt andet vedrørende handicapforhold m.m. Her har vi igen gjort brug af Jørgen Grumstrup og Kirstens fotografiske dokumentation over vores badeforhold. Vejen ud til badehuset er simpelthen umulig til handicapbrug.

Økonomien til byggeriet er som følger:
Byggeriet er projekteret til ca. kr.300.000,- og vi har p.t. ca. kr.180.000.-. Dertil kommer manglende svar fra diverse ansøgte fonde. Følgende fonde har bevilliget penge:
Lokale og anlægsfonden  kr. 70.400,-
Friluftsrådet  kr. 44.500,-
Helsingørs erhvervspark   kr. 62.500,-
I alt   kr.177.400,-

Med hensyn til de manglende fonde, som vi endnu ikke har fået svar fra, så er vi fortrøstningsfulde.

Alt i alt badehuset med sauna kommer inden næste sommer……………….

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et flot arbejde, Mette med sin indsigt i fondsansøgning har taget et stort slæb, og Kirsten er en ”guds gave til menneskeheden”, ja i hvert fald til Hornbæk Vinterbadelaug. Hver især yder bestyrelsen sit gode bidrag til de til enhver tid givne opgaver.

Jeg vil også gerne takke Jørgen og Louise Grumstrup. Som lynet træder hun til, når farmand golfer i Syden. Tusind tak til jer begge – vi får brug for jer.

Sidst men ikke mindst tak til Havnen, et stort tak til Jørgen Haagen, som trods nødvendig skepsis i starten, har været der for os.

Vi satser på fortsat godt samarbejde til glæde for havnen.

 

28. januar 2013

Aase Kjær
Formand for Hornbæk Vinterbadelaug

 

 

 

Referat af generalforsamling

 

Tilstede var 28 ud af 54 medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Jeanette Eilertsen blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
 2. Valg af referent
  Kirsten Storminger blev valgt som referent.
 3. Formandens beretning
  Aase Kjær fremlagde sin beretning. Beretningen findes på Hornbæk Badelaugs hjemmesidewww.hornbaek-vinterbadelaug.dk  Anden del af Aases beretning vedrørende status for det kommende badehus blev ledsaget af et power point show. Beretningen blev godkendt med akklamation.
 4. Forelæggelse af regnskab v.
  Helene Knudsen fremlagde regnskabet i stedet for Jonna Fritzen, som er trådet ud af bestyrelsen. Regnskabet blev godkendt.
 5. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

Kontingent og indmeldelsesgebyr fortsætter uændret.

 1. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  Dirigenten konstaterede, at det ikke var nogen indkomne forslag.
 2. Valg af bestyrelse
  På valg:
  1. Næstformand Mette Bjørn – blev genvalgt

2. Kasserer Jonna Fritzen – Jonna er trådt ud af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleant Lis Svenning er trådt ind i bestyrelsen og blev genvalgt. Aase Kjær takkede Jonna Fritzen for hendes indsats i bestyrelsen.

3. Bestyrelsesmedlem Helene Knudsen – blev genvalgt

Ikke på valg:
1. Formand Aase Kjær

2. Sekretær Kirsten Storminger

 1. Valg af bestyrelsessuppleant
  Da Lis Svenning Hansen er trådt ind i bestyrelsen, er bestyrelsessuppleantposten ledigt. Karin Lentz blev valgt
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
  På valg:
  Revisor Peter Storminger – blev genvalgt

Ikke på valg:
Revisorsuppleant Jesper Mygind

 1. Eventuelt.
  Gert Christiansen fortalte om de 10 vinterbaderes tur til Vinterbadefestival i Skagen – se indlæg i næste nummer af HIF-nyt.

 

 

Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug
3. februar 2013