Medlemskab

__________________________________________________________________________
Information
 

Oplysninger om Hornbæk Vinterbadelaug fås hos Ole Søndergaard: ole.sondergaard@tdcadsl.dk eller tlf. 2621 3860Indmeldelse

Indmeldelse sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten herunder og trykke på knappen “Indsend ansøgningen”.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsegebyret på 200 kr. indsættes på reg. nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Kontingent

Medlemsskab af Hornbæk Vinterbadelaug koster 600 kr. pr. år for aktive medlemmer og 100 kr. pr. år for passive medlemmer.

Ved indmeldelse efter 1. januar i et år betales halvt årskontingent dvs 300 kr. Fuldt kontingent på 600 kr. betales herefter, når sæson starter samme efterår.

Kontingentet indsættes på reg.nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Nøglebrikgebyr

Herudover betales et engangsgebyr på 150 kr. for en nøglebrik, der giver adgang til Badehuset og sauna. Nøglebrikkens nummer fungerer samtidig som medlemsnummer i foreningen. Det gælder udelukkende for aktive medlemmer.                                           Ved tab af nøglebrik må man købe en ny.                                                             Nøglegebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen eller ved overgang til passivt medlemskab.

Gebyret indsættes på reg.nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Indmeldelsesblanket 


Når du har udfyldt og indsendt indmeldelsesblanketten, så indsæt det samlede beløb på reg.nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Med mindre andet er anført gælder indmeldelsen fra indeværende Vinterbader-sæson. (oktober – april)