Medlemskab

__________________________________________________________________________
Information
 
Oplysninger om Hornbæk Vinterbadelaug fås hos Ole Søndergaard: ole.sondergaard@tdcadsl.dk eller tlf. 2621 3860
 
Indmeldelse NB!

Bestyrelsen har besluttet fra 12. januar 2018, midlertidigt at lukke for indmeldelse. Det sker p.g.a. den store tilstrømning af nye medlemmer gennem de sidste måneder. Vi har nu passeret de 400 medlemmer. 

Venteliste: Hvis man ønsker at komme på venteliste, kan man udfylde indmeldelsesblanketten og indsende den. Husk ingen indbetaling.

Optagelse på ventelisten sker ved at udfylde indmeldelsesblanketten herunder og trykke på knappen “Indsend ansøgningen”.

Indmeldelsesgebyr

Indmeldelsegebyret på 200 kr. indsættes på reg. nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Kontingent

Medlemsskab af Hornbæk Vinterbadelaug koster 600 kr. pr. år for aktive medlemmer og 100 kr. pr. år for passive medlemmer.

Ved indmeldelse efter 1. januar i et år betales halvt årskontingent dvs 300 kr. Fuldt kontingent på 600 kr. betales herefter, når sæson starter samme efterår.

Kontingentet indsættes på reg.nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Nøglebrikgebyr

Herudover betales et engangsgebyr på 150 kr. for en nøglebrik, der giver adgang til Badehuset og sauna. Nøglebrikkens nummer fungerer samtidig som medlemsnummer i foreningen. Det gælder udelukkende for aktive medlemmer.                                           Ved tab af nøglebrik må man købe en ny.                                                             Nøglegebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse af foreningen eller ved overgang til passivt medlemskab.

Gebyret indsættes på reg.nr. 2411 konto nr. 688 723 6567 i Nordea. Husk at anføre navn på indbetalingen.

Indmeldelsesblanket Når der er plads til nye medlemmer bliver du kontaktet for optagelse som medlem.