2017

Nyhedsbrev December 2017.

Kære Vinterbader.

Dette nyhedsbrev indeholder information om kommende aktiviteter i december og januar samt første indkaldelse til årets generalforsamling – vær opmærksom på at der er tilmelding til flere af aktiviteterne.
Desuden lidt løst og fast siden sidste nyhedsbrev.

Årets sidste sammenkomst i 2017 – solhvervs træf onsdag d.21.12.17
Onsdag d.21.12.17 inviterer bestyrelsen til solhvervs træf kl.19.00 i Hornbæk Bådeklub, hvor vi vil sige tak for året, der gik og ønske hinanden god jul og godt nytår.
Der vil blive serveret smørrebrød fra Superbrugsen – 3 stykker + drikkevarer koster kr.50,-.
Tilmelding til kpstorminger@mail.tele.dk senest d.14.december.2017.

Årets første sammenkomst i 2018 – Nytårskur søndag d.7. januar 2018 
Søndag d.7. januar 2018 inviterer bestyrelsen til Nytårskur ude ved badehuset kl.14.00, hvor der vil blive serveret champagne og kransekage.
tilmelding til kpstorminger@mail.tele.dk senest d.2.januar 2018.

Første hjælps kursus søndag d.14. januar 2018 kl.09.00-12.00 – i Sognehuset
Søndag d.14.januar kl.09.00 – 12.00 afholder kystlivredderne et første hjælpskursus for vinterbaderne i Sognehuset. Der er 20 pladser, som fordeles efter først til mølle princippet. Tilmelding til kpstorminger@mail.tele.dk senest d.6. januar 2018.

Generalforsamling 2017/2018 foregår d.3.februar
Yderligere information kommer i januar nyhedsbrevet med dagsorden,tilmelding, orientering om medlemsmøde  m.m., men skriv datoen i kalenderen.

Jeg gør desuden opmærksom på, at vi aflyser den annoncerede morgenmadsspisning søndag d.28.01.2018, da der er en del aktiviteter i foråret og idet der kun kom 10 deltagere ved sidste morgenmadsspisning, hvoraf 5 var fra bestyrelsen.

HIF-nyt
Hermed det sidste nummer af HIF-nyt til de af jer, som ikke bor i Hornbæk
http://www.facebook.com/hornbaekif

Hermed ønsker bestyrelsen jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Mange hilsner
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug

 


Nyhedsbrev september 2017.

Kære Vinterbadere.

Så er det lige før!                                                                                                      Indvielse og sæsonstart                                                                                            Rejsegildet blev holdt d.31. august for håndværkerne, byggeudvalget og bestyrelsen. Indvielsen fejrer vi lørdag d.30. september samtidig med sæsonstarten for alle medlemmer. Her vil Borgmester Benedikte Kiær klippe snoren til udbygningen og holde indvielsestalen.                                                                                                                 Vi mødes ude ved Badehuset kl.14.00 og håber på godt vejr, så vi kan nyde lidt til hals og gane i vinterbadernes naturlige omgivelser.                                                                 Vi glæder os til at vise vores udbyggede og renoverede badehus frem med god sammenhæng til den renoverede sauna. Vi håber, at alt vil være helt færdigt denne dag – både indvendigt og udvendigt.                                                                                         Kom og deltag men tilmeld jer gerne, så vi kan købe ind i passende mængder. I tilmelder jer her på mailto:kpstorminger@mail.tele.dk?subject=Tilmelding%20til%20indvielsen senest d.24. september 2017.       Kalender efterår 2017                                                                                             Lørdag d.30. september      kl.14.00                Indvielse og sæsonstart                 Søndag d.29. oktober          kl.09.00                Søndags brunch                               Søndag d.12. november      kl.10-12                Store vinterbadedag                       Søndag d.26. november      kl.09.00                Søndags morgenmad                        Tosdag d.21. december      kl.19.00                Solhvervstræf                                                                                                                                                                                 Derudover har vi på opfordring af medlemmerne lavet et særligt arrangement og har inviteret Overlæge Bo Belhage til et foredrag om vinterbadningens sundhedsmæssige gevinster – det finder sted onsdag d.01. november 2017 kl.19.00 .                     Yderligere information om arrangementerne sendes ud, når tiden nærmer sig det enkelte arrangement.                                                                                                                                                                                                                                           Diverse                                                                                                                     Betaling af kontingent                                                                                                       Som ny mand på pengekassen beklager vores kasserer Ole Søndergaard, at han ikke var opmærksom på, at han skulle ind og ændre årstal og navn på vores girokort. Men I kan roligt betale, selv om der står sæson 2016/2017 og ikke 2017/2018 samt Karin Lentz i stedet for Ole Søndergaard.                                                                      Deadline for betaling er d.22. september 2017 enten ved at betale via det udsendte girokort eller via pbs, hvis I har tilmeldt jer det. Det vil under alle omstændigheder være nemmere for vores kasserer, hvis I betalte via pbs.                                                                                                                                                                                               Nyhedsbreve                                                                                                       Nyhedsbrevene sendes ud via det nyheds site, der hedder mailchimp – her har vi endnu ikke fundet ud af, hvordan vi kan sende til to personer, der har samme mailadresse, så her må ægtepar bære over med, at I kun får et nyhedsbrev, indtil vi finder en løsning.                                                                                                                                Sponsorering af hjertestarter                                                                                           Vi har i år fået afslag fra Trygfonden på en ansøgning om hjertestarter og kasse til at sætte uden på vores hus. På den baggrund vil vi høre om der er nogle af vores medlemmer, som vil sponsere/ evt. gå sammen om at sponsere en sådan hjertestarter med kasse – pris – Ca. kr.20.000,-.                                                                                      Hvis nogen er interesseret kan I henvende sig til kpstorminger@mail.tele.dk                                                                                                                                                   Information fra HIF-nyt klik her for at læse det                                                      Skagen Vinterbaderfestival http://hornbaek-vinterbadelaug.dk/wp-content/uploads/2017/09/Appetitvækker-til-Skagen-Vinterbaderfestival-2018.pdf                                                                                                                                        Venlig hilsen pbv Kirsten Storminger Hornbæk Vinterbadelaug

_____________________________________________________________________

NYHEDSBREV MAJ – FORLÆNGELSE AF SÆSONEN

Kære Vinterbader.

Egentlig nærmer afslutningen på vinterbadesæsonen sig MEN temperaturen siger, at det stadig er vinter.

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at forlænge brugen af omklædning og sauna frem til d.28. maj 2017 inklusiv.

Herefter går vi i gang med udskiftning af bræddevæggene i saunaen og forhåbentlig har vi også fået tilladelse til at udvide omklædningsrummet af badehuset.

Badehuset åbner igen til oktober.

Golf-event
HUSK at sætte kryds i kalenderen d.19. juli 2017, hvor vi laver et sommerarrangement ude i Hornbæk Golfklub. Nærmere herom senere.

Hjertesuk
HUSK at hente jeres ting i hyndeboksen, der står til venstre for trappen op til platformen.

Rengøring
Der er stadig mange, som glemmer at badehuset også skal gøres rent – det sker mandag og fredag – check selv rengøringstiderne på hjemmesiden www.hornbaek-vinterbadelaug.dk i håb, at I derved husker tidspunkterne.

På bestyrelsens vegne ønsker jeg jer fortsat god badesæson
Mange hilsner
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug


NYHEDSBREV – APRIL 2017

hvl-april-2017
Kære Vinterbader

Årsfest 2017 – ny dato
Vi har tidligere fortalt, at årsfesten vil blive afholdt lørdag d.29. april 2017 MEN vi har desværre været nødt til at ændre datoen til fredag d.28. april 2017, da vi ikke har kunnet få lokaler på grund af konfirmations-forberedelser – SÅ…….
Festen bliver afholdt d.28. april 2017 i Hornbæk Idrætsforenings klubhus med start kl.18.00. Prisen for arrangementet er kr.250,- inklusiv drikkevarer.
Tilmelding skal ske ved at svare på denne mail senest d.20. april.

Årets vinterbader
I lighed med de tidligere år vil årets vinterbader blive kåret på årsfesten med overrækkelse af et billede malet af vores lokale kunstner og vinterbader Jonna Fritzen.
Send derfor venligst jeres forslag med begrundelse til denne mail senest d.20. april. Kriterier for årets vinterbader kunne være ”en flittig bader”, ”en der spreder godt humør og glæde” eller ”en hjælpsom person” eller hvad du finder på. Under alle omstændigheder skal du komme med en begrundelse.

Sæsonafslutning
Efter årsfesten vil badehuset blive lukket for sommeren pr.1. maj 2017. Sommerperioden vil vi bruge til at få udskiftet væggene i saunaen med træ, der kan holde til den stærke varme. Forhåbentlig har vi også fået tilladelse til at udvide badehuset. Endelig vil trinene på badetrappen blive udskiftet.

I den nærmeste fremtid vil bruseren til syd for badehuset blive flyttet om på badepladsen nord for badehuset.

Sommerevent
I lighed med tidligere år vil vi lave et sommerarrangement.
Det vil i år blive et golf arrangement, som finder sted d.19. juli 2017.
Vi mødes ved golfklubben for at blive instrueret i det ædle spil kl.17.00, herefter går vi ned på Lærkagerbanen for at spille – alle kan være med.
Vi spiller i grupper på 4 med udgangspunkt i den bedste bold (Texas Scramble).
Green fee på Lærkagerbanen (par 3 bane) er kr.125,- inklusiv lån af udstyr. Efter spillerunden ca. kl.19.00 vil vi gå i restauranten, hvor et måltid kan fås for ca. kr.100,- uden drikkevarer. Der er plads til ca.40 deltagere.

Mere herom i et senere nyhedsbrev.

HIF-nyt
http://www.hornbaekif.dk/00466/
Dette er den digitale udgave aprilnummeret af HIF-nyt.

Løst og fast
Som tidligere skrevet nærmer sæsonafslutningen sig for vinterbadesæsonen sig. I den forbindelse vil vi tømme glemmekassen, som står til venstre for trappen op til badetrappen. Vi vil derfor opfordre jer til at kigge efter om der ligger nogle af jeres glemte sager. Ellers bliver de smidt ud.

Medlemstal
Medlemsfremgangen fortsætter, så i dag er vi 328 aktive vinterbadere og 19 passive.

Udbygningsplanerne
Vi afventer stadig svar fra Kystdirektoratet om tilladelse til at udvide omklædningsdelen med 12 m2, men håber på at en sådan tilladelse vil være klar, så vi kan starte byggeprocessen i sommerperioden.

Facebookgruppe
Du må meget gerne melde dig ind i Hornbæk Vinterbadelaugs facebookgruppe.

På bestyrelsens vegne,
venlig hilsen
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug


Nyhedsbrev Marts 2017

hvl-marts-2017

Kære Vinterbader

Denne gang vil jeg starte med sæsonens 2 sidste arrangementer, idet der er handlinger, der skal knyttes til disse.

Søndag d.26.03.2017 er der søndagsbrunch i Bådeklubben kl.9.00 – det koster kr.40,- og tilmelding senest onsdag d.22.marts 2017 foregår ved at svare på dette nyhedsbrev eller til kpstorminger@mail.tele.dk
OBS! husk sommertid starter denne søndag, hvor uret så skal stilles en time frem.

Lørdag d.29.04.2017 kl.18.00 finder den årlige afslutningsfest sted. Mere herom i april-nyhedsbrevet. Ved den lejlighed kåres årets vinterbader og vi vil derfor bede jer om at indstille et medlem til denne titel enten ved at svare på dette nyhedsbrev eller ved at skrive til kpstorminger@mail.tele.dk

I løbet af sommeren vil vi afholde et sommerarrangement med en udvalgt aktivitet. Nærmere herom i april-nyhedsbrevet.

Badehuset
Som de aktive badere nok har bemærket, er der sket visse forandringer i saunadelen, idet væggen bag saunaovnen er blevet udskiftet, da den var helt ødelagt. Isoleringen bag ovnen er også blevet udskiftet. Den var brændt helt sammen. Der er også sat tætningslister ved flugtdøren.

Derudover er ovnen løftet 15 cm højere op af hensyn til evt. højvande og radiatorerne i omklædningsrummet er forankret, så de lige kan løftes af ved højvande.

Vi takker for de mange forslag, der er kommet til yderligere storm- og højvandesikring.

Rengøring – gentagelse fra sidste nyhedsbrev
Aase vil fremover gøre rent i vores dejlige badehus hver mandag fra 11.30-13.30 og hver fredag fra 10-12. Vi vil meget gerne have, at rengøringstiden respekteres, så Aase ikke hele tiden afbrydes af en der ”bare lige” skal have en dukkert – hun bliver jo aldrig færdig 

Dette punkt gentages, da der er nogen, som stadig forsøger at presse Aase til at lade dem bade i rengøringstiden. Det duer ikke.

Facebookgruppe
Du må meget gerne melde dig ind i Hornbæk Vinterbadelaugs facebookgruppe.

Medlemstal
Medlemsfremgangen fortsætter, så i dag er vi 322 aktive vinterbadere og 25 passive.

Udbygningsplanerne
Vi afventer stadig svar fra Kystdirektoratet om tilladelse til at udvide omklædningsdelen med 12 m2, men håber på at en sådan tilladelse vil være klar, så vi kan starte byggeprocessen i sommerperioden.

Sæsonafslutning
Badehusets åbningstid slutter d.1. maj 2017. Sommerperioden vil vi bruge til at få udskiftet væggene i saunaen med træ, der kan holde til den stærke varme. Forhåbentlig har vi også fået tilladelse til at udvide badehuset. Endelig vil trinene på badetrappen blive udskiftet.

På bestyrelsens vegne
Venlig hilsen
Kirsten Storminger
Sekretær i Hornbæk Vinterbadelaug