Arkiv

Rejsegilde den 17. maj 2013

 i70108387._szw200h250_

Vejret kunne ikke have været bedre ved vores rejsegilde. Formanden for badelauget takkede Nicolai Snerum – som bygger vores hus, formanden for havnen Jørgen Haagen – som har støttet op omkring vores projekt fra første færd samt arkitekterne Jørgen og Louise Grumstrup som har tegnet huset og hjulpet bestyrelsen igennem forhandlingerne med Helsingør Kommune.

Vi har ansøgt flere fonde om økonomisk tilskud og har i skrivende stund fået økonomisk støttet fra Lokale- og Anlægsfonden, Friluftsrådet og Helsingør Erhvervspark. Derudover har SuperBrugsen i Hornbæk, Jørgen Jensen, Flügger i Hornbæk, Hornbæk Sikbshandel, Fiskehuset i Hornbæk, Hornbæk  Idrætsforening, Conrad Nellemann og hustrus mindelegat samt Hornbæk Rotary Klub givet tilsagn om økonomisk støtte.

Vi mangler dog stadigvæk ca. kr. 60.000 til projektets fuldførelse.

__________________________________________________________________________________________________

Sæsonstart og indvielse af Badehus 5.oktober 2013

Lørdag d. 5. oktober 2013 oprandt dagen hvor Hornbæk Vinterbadelaugs badehus med sauna stod færdig. 

80 glade gæster troppede op til et veldækket morgenbord, hvor Mogens Christiansen var hyggepianist og desuden spillede til badelaugets sangbog. Borgmester Johannes Hecht-Nielsen, Formand for Hornbæk Havn Jørgen Haagen, Formand for Hornbæk Idrætsforening Peter Poulsen og formand for Hornbæk Vinterbadelaug Aase Kjær holdt taler og ønskede lauget held og lykke i fremtiden. 

i78051737._szw200h250_

Efter talerne gik alle ud til badehuset, hvor borgmesteren klippede den røde silkesnor. Badelauget var herefter vært med et glas champagne og lidt sødt. Til sidst hoppede de, der havde lyst i vandet og afprøvede den nye sauna.